پرداخت چک علی‌الحساب بیمه دانا به شرکت لبنیاتی میهن
سه شنبه 6 آبان 1399 - 11:07:20

بیمه نویس:طی مراسمی که عصر امروز با حضور کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، عبدالحسین پهلوان رییس هیات مدیره، حسین حسینی قائم مقام مدیرعامل، موسی رضایی عضو هیات مدیره، اسماعیل مهدوی نیا عضو هیات مدیره، منصور حسینی معاون فنی بیمه های اموال و مسولیت، فرشیدجوان معاون مالی و اقتصادی، اسماعیل عتیقه فروش مدیربیمه های آتش سوزی و مدیرعامل شرکت لبنیاتی میهن برگزار شد، چک علی‌الحساب بیمه دانا به مبلغ 1500 میلیارد ریال بابت خسارت آتش سوزی از طرف دکتر کاردگر به پایداری مدیرعامل شرکت لبنیاتی میهن پرداخت شد.


http://bimenevis.ir/fa/News/5272/پرداخت-چک-علی‌الحساب-بیمه-دانا-به-شرکت-لبنیاتی-میهن
بستن   چاپ