آخرین مطالب

«بیمه» و ارتباطات آیینی حقوق بیمه

«بیمه» و ارتباطات آیینی

  بزرگنمایی:

بیمه نویس: گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی بر بستر شبکۀ جهانی اینترنت، و متعاقب آن همه گیری بهره گیری مردم از رسانه ها /  ابزارهای ارتباطی و شبکه ای مختلف باعث شده که عصری جدید در تاریخ اطلاع‌رسانی و ارتباطات جمعی کلید بخورد، این تغییرات فناورانه نه‌تنها زیرساخت‌های ارتباطی، بلکه سازمان‌های رسانه‌ای را نیز دچار تغییر و تحول کرده است و این تحولات موجب و موجد دگردیسی های بسیاری در شیوه، چگونگی و چرایی الگوهایی مدیریتی در حوزۀ اطلاع‌رسانی و ارتباطات شده است.

هرچند که صاحب نظران و متخصصان علوم ارتباطی معتقدند که شیوه های ارتباطات نیز در طی زمان به مانند سایر حوزه ها دستخوش تغییرات و دگرگونگی شده است اما همین صاحب نظران بر این باورند که ایجاد و زایش هر وسیله / ابزار ارتباطی باعث زوال و نابودی  وسایل و تجهیزات ارتباطی دیگر نمی شود، کما اینکه در عصر حاکمیت شبکه های ارتباطی و در زمانه ای که ماهیت مفاهیمی مانند « مالکیت» و « دسترسی»  را نمی توان به مانندگذشته های دور به رسانه ها تعمیم داد، هنوز «کتاب» به عنوان قدیمی ترین رسانه ارتباطی ، مخاطب پرو پا قرص دارد، هنوز «روزنامه»  ها منتشر می شوند و مخاطبان در صفحات محتلف به دنبال مطالب خواندنی هستند، هنوز صدای «رادیو» در گوش مخاطبان می خواند، هنوز «تلویزیون» ، یک رسانه تاثیر گذاراست و در عین حال ابزارها و رسانه هایی چون توئیتر و اینیستا گرام و تلگرام و واتساپ و... هم دارند همپای رسانه ها / ابزارهای دیگر به مخاطبان جدید می اندیشندوبا ترفندهای مختلف به جذب و جلب مخاطبان می پردازند و این چنین در تقویت ساختارهای ارتباطات، نقش های جدید می زنند.

از دیگر سو آمیختگی ذاتی ارتباطات با انواع واقعیت ها و متغیرهای اجتماعی، مطالعه علمی آن را به سوی رویکردهای میان رشته ای کشانده و به این ترتیب حجم موضوعات، مسائل ارتباطی عمق مفاهیم و گزاره های جدید با سرعتی اعجاب آور در حال فزونی است واین تولیدات ضمن حفظ جریانهای علمی متاخر، بر وجوه دیگر نیز متمرکز شده و دامنه های جدیدی را به این رشته علمی می افزایند.

مطالعاتی که بر اساس آن « آنتونی گیدنز» به عنوان یک صاحب نظر متاخر،  رسانه های مبتنی بر زمان و مکان و متعاقب آن رسانه های سبک و سنگین را آفرید ، «امانوئل کاستلز» در عصر جدید، مفهوم «فضای جریانی»  را به سپهر ادبیات ارتباطی اضافه کرد و مجموعه ای از مطالعات و دانش های اینچنینی باعث شد که حضور و گستردگی رسانه در سپهر عمومی و انباشت و فوران نشانه ها و تصاویر رسانه ای در همه شئون زندگی چون اقتصاد،‌ سیاست، فرهنگ و... و تولید و توزیع معانی، به رسانه ای شدن فرهنگ،‌سیاست و اجتماع منتهی شود تا آنجا که  امروزه، رسانه ها صرفاً به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و موثر بر دیگر قلمروها تلقی نمی شوند،‌ بلکه تنها فضا و چارچوبی فراهم می آورند که فرهنگ، سیاست و اجتماع در آن جَرَیان می یابدو آنی از این جریانها و حرکتها بهره خواهد برد که بتواند در بهترین زمانها و شرایط ،بهترین تصمیم ارتباطی را بگیرد و ساختار ارتباطی خود را متناسب با شرایط و ویزگی های خاص ان زمان ، مکان و مخاطبان بچیند.

امایکی دیگر از تکنیک هایی که شاید بیشتر در ارتباطات سنتی و حتی مذهبی کارکرد دارد بهره گیری از ارتباطات آیینی است ، مفهومی که «اریک دبلیو ردونبولر»، در کتاب «ارتباطات آیینی» خودآن را «اجرای داوطلبانه رفتاری می داند که به شکل سزاوارانه به منظور تأثیرگذاری نمادین یا مشارکت در زندگی جدی طراحی شده است». این قسم مطالعات، از جریان های علمی متأخری است که در پی بررسی «ارتباط» در بستر مفهومی و نظری متمایز از رویکردهای پیشین دانش ارتباطات است. در این نظرگاه ، بر وجوه آیینی ارتباطات انسانی، اعم از میان فردی، بین گروهی و رسانه ای تمرکز می شود که نه تنها می تواند به بخشی از موضوعات مطالعات ارتباطی تبدیل شود، بلکه دامنه ی بررسی را حتی تا «جنبه های آیینی خود ارتباط» نیز توسعه
می دهد. درحال حاضر وسعت مفهومی «آیین» آن قدر گسترده شده است که حتی مرزهای مفهومی ارتباط را در می نوردد
.در این رویکرد ادعا می شودکه:  «ارتباط، پیش از اینکه ابعاد انتقالی داشته باشد، واجد ابعاد آیینی است.» در این وضعیت، «ارتباط» نه به گسترش پیام ها در بعد مکان، بلکه به حفظ جامعه در بُعد زمان معطوف است. ارتباط، نه عمل ابلاغ اطلاعات، بلکه بازنمود باورهای مشترک است وبه بیان ساده مراسمی است که
انسان ها را با رفاقت و اشتراک گرد هم می آوردو تقطه کانونی آن هم تکرار آن ارتباط
بخوانید رویداد- در «زمان» و در بسیاری از موارد «مکان» مشخص است.

پرسشی که اینجا می توان طرح کرد اینکه : آیا صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصادی و بعضا اجتماعی از چنین فرصت و یا رویکردی استفاده می کند؟ و یا در بازه های زمانی خاص استفاده کرده است؟به بیان ساده تر آیا در تاریخ نزدیک به یکصد ساله بیمه در ایران، رویدادی وجود دارد که هم جنبه تکرار داشته باشد و هم بتوان از آن برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و هم چنین تعیین چشم انداز برای برنامه های آینده بهره گیری کرد؟و در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که : هرچند شایدنتوان به صراحت هدف ازنامگذاری یک روز در تقویم ملی کشور بنام روز بیمه به عنوان یکی از مصداق های ارتباطات آیینی نام برد ولیکن کارکردهایی که این روز -  از سیزده آذر سال 1367 به این طرف -  در تاریخ این صنعت داشته است می تواند ما را مجاب کند که به این روز به عنوان یکی از مصادیق ارتباطات آیینی در صنعت بیمه نگاه کنیم.روزی که به هرحال در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بیمه نامگذاری شده و اتفاقا تصمیم گیران وقت بیمه مرکزی از این فرصت به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای برقراری ارتباط با تصمیم گیران، و مدیران ارشد کشوری  بهره های لازم را برده اند کما اینکه با درک درست از کارکرد ارتباطات آیینی، درست هفت سال پس از این روز در آذر 1373زمزمه هایی برای برپایی نخستین همایش بیمه و توسعه در بیمه مرکزی بلند شد و این چنین بود که برگزاری این رویداد نیز از آن سال تاکنون به عنوان یکی از رویدادهای اصلی صنعت بیمه کشور بخوانید یکی دیگر از مصادیق ارتباطات آیینی- تبدیل شده است.

همانگونه که گفته شد شاید در نگاه تصمیم گیران و مدیران ارشد صنعت بیمه گذارن یک روز به نام بیمه و برگزاری یک همایش به عنوان بیمه و توسعه ، بهانه ای برای ایجاد« ارتباطات آیینی » و بهره بردن از کارکردهای ارتباطاتی آن نبود ولیکن نگاه توسعه ای به هر حوزه ای- در اینجا بیمه- مستلزم بهره گیری هوشیارانه از همه ابزارها است و یکی از این ابزارها، رویداد سازی با رعایت تکرار در برگزاری مداوم آن در زمان مشخص است ،موضوعی که بعدها با تعریف و تبیین رویدادهای دیگری مانند «برگزاری جشنواره های بیمه در رسانه» ، «روابط عمومی های برتر»، «تقدیر از کارکنان شایسته تقدیر»، «معرفی چهر ماندگار»، «تقدیر از کتب برتر» ،« تعیین روز19آبان به عنوان روز زنگ بیمه در مدارس کشور» و... از این ظرفیت برای توسعه فرهنگ بیمه استفاده شده است و قطعا می توان با تغریف و تبیین رویدادهای دیگر به کارکردهای این روش و رویکرد ارتباطاتی اضافه کرد.

پی نوشت: شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر همه جوانب زندگی ، هرچند برخی از رویدادهامانند برگزاری جلسات و همایش های حضوری را با محدودیت مواجه کرده است ولیکن بزرگداشت روز بیمه به مثابه یک آیین، همیشه تاثیر خود را بر یادآوری مفهومی به نام بیمه در سطح افکار عمومی برجای می گذارد.

 

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

تکافل منتظر پاسخ استفسار بیمه مرکزی از وزیر اقتصاد

فصلی نو در همکاری بانک تجارت وبیمه تجارت نو

بازدید مدیران فنی صنعت بیمه از ایران خودرو

سازمان خصوصی سازی روند واگذاری سهام دولت در اتکایی امین را تشریح کرد

کارزار مجازات عاملان فروش اطلاعات بیمه‌گذاران راه افتاد

تکلیف ساختمان مرکزی بیمه توسعه مشخص نیست

برای تاسیس موسسه تکافل؛قانون نداریم !

واکنش رئیس کل بیمه مرکزی به لایحه بودجه 1401

رونمایی از جان دانا ، محصول جدید بیمه دانا

کردبچه: رویکرد پژوهشکده در دوره اخیر تولید محصول و محتوا کاربردی مطابق نیاز صنعت است

دیوان محاسبات کشور تبصره 5ماده 24 قانون شخص ثالث را بررسی می کند

رویداد «آینده صنعت بیمه» برگزار می گردد

گزینه ریاست بیمه مرکزی از دانشگاه امام صادق (ع ) می آید؟

ایجاد امکان رصد لحظه ای دارایی با بیمه نامه یونیت لینک شرکت بیمه سامان

تاکید وزیر اقتصاد بر "تحول دیجیتال" در صنعت بیمه

دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد

فروش ویژه بیمه‌های آتش سوزی نوین در مهر ١٤٠٠

دکتر “محمد اسکندری” سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد

31میلیون مشترگ گاز در کشور تحت پوشش بیمه تجارت نو

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌های زندگی توسط بیمه کوثر

شعبه جام جم بیمه آسیا در اردبیل افتتاح شد

عدم پرداخت هزینه آزمایش کرونا توسط شرکتهای بیمه کار را به شورای عالی بیمه کشاند

رشد 42 درصدی درآمد بیمه سینا در پنج ماهه امسال

بیمه پارسیان برند محبوب مصرف کنندگان شد

بیمه سامان برای «نهمین» سال متوالی در رتبه «نخست» توانگری مالی

رشد بی سابقه فروش الکترونیکی بیمه نامه در بیمه تعاون

نقش آفرینی بیمه تجارت‌ نو در عرصه های مختلف مسئولیت اجتماعی

تصادف خسارتی زیر 16 میلیون تومان بدون کروکی به بیمه ارجاع می شود

قسمت عمده پرتفوی اتکایی در اختیار دولت است

انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران 15 شهریورماه برگزار می شود

تاخیر در برگزاری انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران سرپیچی از قانون سندیکا است

پیام مدیر عامل بیمه آسیا به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

پاسخ به پرسش های متداول در خصوص نحوه واکسیناسیون فعالان و کارکنان صنعت بیمه

مرحله سوم حق بیمه و سرانه درمان فصل بهار اعضای صندوق اعتباری هنر واریزشد

چهارمین دوره قرعه کشی جشنواره بیمه های زندگی برگزار شد

بیش از 10میلیون کارگر درکشور بیمه نیستند/ سه میلیون راننده تاکسی بیمه ندارند

خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گرفت

اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه ماشین‌آلات کشاورزی و موتورسیکلت در بیمه البرز

بیمه ایران برای رونق گردشگری همکاران طرح ایرانسرا را اجرایی کرد

بیمه گزاران با استفاده از خدمات بیمه ای به شعارهای تبلیغاتی پی می برند.

شعب بیمه رازی افزایش می یابد

اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری مرداد بازنشستگان

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز پزشک

ارائه تخفیف ویژه توسط بیمه پاسارگاد و گرامی داشت روز پزشک

بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه ها و پاسخ های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه ای

وجود یک سندیکای قوی تمام صنعت بیمه را قوی می‌ کند

جمع شراکت و نظارت در بیمه امکان پذیر نیست

60 درصد منابع بیمه‌ای کشور صرف جمعیت سالمند می‌شود

تاکید بیمه تجارت‌نو بر پرورش نیروی انسانی توانمند

رشد 233 درصدی سرمایه «وتعاون»